Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Bilangan Ordinal’

  • Pengertian Bilangan

Bilangan adalah suatu idea. Sifatnya abstrak. Bilangan bukan simbol atau lambang dan bukan pula lambang bilangan. Bilangan memberika keterangan mengenai banyaknya anggota suatu himpunan.

Contoh :

A = {a, b, c}

B = {♣, ♥, ♦, ♠}

  • Jenis-jenis Bilangan

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Advertisements